Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Mlexer” zostało założone w 1992 roku. Jest firmą rodzinną a jej właścicielami są bracia Janusz i Jarosław Waśkowscy. Od początku istnienia, główną działalnością firmy jest produkcja makaronów. Siedziba zakładu znajduje się w Lubartowie k/ Lublina przy ulicy Nowodworskiej 6. Początkowo budynki były dzierżawione a od 1998 roku stały się własnością firmy.
W ostatnich latach przemysł spożywczy został poddany szczególnie wymagającym kryteriom jakościowym, w celu dostosowania do norm Unii Europejskiej. P.W. „Mlexer” od początku 2000 roku czynił przygotowania, aby spełnić te wymagania jakościowe. Budynki zakładu zostały całkowicie wyremontowane, wybudowano nowe magazyny a punktem finalnym poczynań było uruchomienie nowej linii technologicznej włoskiej firmy „Pavan”. Dostawienie trzech zewnętrznych silosów na mąkę (ładowność każdego 25 ton) spowodowało, iż produkcja makaronu jest w pełni zautomatyzowana co oznacza, że w całym procesie technologicznym człowiek sprawuje tylko funkcje kontrolne. W efekcie tych działań w P.W. „Mlexer” został wdrożony system HACCP – Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. System ten gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne produkowanych wyrobów obejmując wszystkie etapy produkcji, począwszy od przyjęcia surowców do wydania produktu gotowego do spożycia.

Poniesione koszty związane z inwestycjami przyczyniły się do rozwoju
i unowocześnienia firmy. Funkcjonowanie zakładu w systemie HACCP zdecydowanie przełożyło się na jakość produktu a nowa linia technologiczna pozwoliła usprawnić proces technologiczny. Efektem tych działań było podpisanie korzystnych umów handlowych, w wyniku których: nitki, krajanki, świderki, muszelki, łazanki, rurki itp. (razem ok. 12 różnych form) wyprodukowane przez „Mlexer” można spotkać w sklepach i sieciach handlowych w całym kraju. Aktualnie firma produkuje miesięcznie ok. 200 ton różnych rodzajów makaronu. W związku z możliwością zdobycia nowych rynków zbytu uruchomiono drugą linię technologiczną. Przedsięwzięcie to pozwoliło na zwiększenie możliwości produkcyjnych do 400 ton. P.W. „Mlexer” nawiązuje liczne kontakty z zakładami branży makaronowej
w Europie. Współpraca i wymiana doświadczeń z firmami z Włoch, Austrii, Słowacji, Czech i Niemiec z pewnością zaowocuje innowacyjnymi rozwiązaniami i dalszym rozwojem firmy.

Firma P.W. „Mlexer” znana jest ze swojej działalności charytatywnej. Wiele organizacji wspomagających najuboższych może zawsze liczyć na pomoc żywnościową. W 1997 roku firma uruchomiła w Warszawie, w Centrum Wychodzenia z Bezdomności – Markot pierwszą linię do produkcji makaronu
i pierogów obsługiwaną przez bezdomnych dla bezdomnych. Współpraca ze Śp. Markiem Kotańskim do dzisiaj pozostaje w pamięci właścicieli
i pracowników P.W.”Mlexer”.

Bardzo dużym kapitałem firmy są jej pracownicy. Aktualnie pracujących na stałe oraz związanych z zakładem umowami jest ok. 40 osób. Średni okres zatrudnienia pracowników bezpośrednio produkcyjnych przekracza 10 lat. Dzięki ich zaangażowaniu, odpowiedzialności i fachowości P.W. „Mlexer” osiągnął obecną pozycję na rynku. Za pośrednictwem tej strony właściciele chcieliby przekazać swoim pracownikom podziękowania i szczególne wyrazy uznania.
Sukces firmy nie byłby możliwy bez wiernych konsumentów, i klientów.
To Oni spożywając codziennie „Makarony z Kokardką” przyczyniają się do jej rozwoju, dając przy tym świadectwo dobrego, konsumenckiego gustu.