Numer naboru: RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20

Tytuł projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19.”

 Przedsiębiorstwo wsparte zostało z Zadania: Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, z województwa lubelskiego, które w związku z wystąpieniem pandemii COVI-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności.

Efektem wsparcia jest sfinansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności gospodarczej, mające na celu utrzymanie działalności przedsiębiorstwa na rynku.

Wartość wsparcia: 88 061,13 PLN


 

Numer projektu: RPLU.04.02.00-06-0157/20

Tytuł projektu: „Budowa instalacji OZE w PW „Mlexer” Sp. J.”

Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii – budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku naszego przedsiębiorstwa. Pozostałe cele to: zmniejszenie poziomu emisji CO2 do atmosfery oraz wzrost zdolności wytwarzania energii.

Efekt naszych działań – posiadanie odnawialnego źródła energii.

Planowana wartość projektu: 159 900,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 84 500,00 PLN